Home / Hiệp Sĩ Online / Hack Hiệp Sĩ Online 139

Hack Hiệp Sĩ Online 139

Tai hack hiep si online 139, download ban hack hiep si 1.3.9, cai dat hack thoi dai hiep si 139, phan mem hack tdhs 139, hack tro choi knight Age Online 139, Hack HSO 139.

hack-hiep-si-online-hso-thoi-dai-hiep-si-tdhs-knight-age-online-kao-139

Tải về máy

Chức năng hack hiep si online 139 bao gồm:

  1. hack hiep si online 139 setspeed
  2. hack thoi dai hiep si 139 premium
  3. hack knight age online 139 max speed
  4. hack hso fixlag
  5. hack tdhs auto click

Lệnh chat hack hiep si 139 mod

hat npcX
trong đó X:
0: Đá dịch chuyển dưới lv 40;
1: Đá dịch chuyển trên lv 40;
2: NPC Hammer;
3: NPC Zulu;
4: NPC Lisa;

5: NPC Aman;
6: NPC Doubar;
7: NPC Pháp Sư;
8: NPC Phó Chỉ Huy;
9: NPC Zoro;
10: NPC Tiên Cánh;
*lưu ý: có thể trao đổi mua bán bằng lệnh npc trên khi npc đó có mặt trong map mà bạn đứng nhé
addtên nhân vật: Thêm bạn từ xa;
pttên nhân vật: Mời nhóm từ xa;
gdtên nhân vật: trao đổi từ xa;
infotên nhân vật: xem thông tin tài khoản người chơi;
hd: xem hướng dẫn ( chưa có auto chat đâu nhá nó ghi vào đó đừng tưởng bở )
kX: Chuyển khu X ( đứng gần cột chuyển khu mới được) Hình như qua cả đc khu đầy

Từ khóa tìm kiếm:

  • Tai phân mem hack lv cua game thoi đai hiep si (1)
  • tghs hack (1)

Bình luận

nhận xét

GỬI TRẢ LỜI

THƯ ĐIỆN TỬ CỦA BẠN SẼ KHÔNG ĐƯỢC CÔNG KHAI. TRƯỜNG BẮT BUỘC CÓ KÈM DẤU *

*