Bài thơ Lời Nguyền Ám Núi Cánh Diều

Admin

Administrator
Thành viên BQT
#1
Lời nguyền ám núi Cánh Diều
Cao Biền tàu khựa yểm chiều cố đô
Hung tin như bão sóng xô
Ninh Bình, Vua ngự tinh mơ chóng tàn.
Bác Quang ơi! Xót chứa chan
Tài nhân hạnh đức muôn vàn công lao
Xưa bộ trưởng có bệnh nao
Nay Vua một nước trời trao tử thần
Thương Bác vì nước vì dân
Thương Bác bệnh tật xa gần chẳng hay
Thương Bác hiền hậu thẳng ngay
Thương Bác đếm được bao ngày làm Vua
Trời Ninh Bình chẳng kịp mưa
Mưa xanh ngần ngại vì chưa tin rằng
Dân Ninh Bình lệ trắng khăn
Cúi đầu thương xót mà trăn trở lòng
Dẫu rằng bất tử thăng long
Trong tim vẫn nhói ước mong điều lành
Bác đi yên nghỉ thông hanh
Về nơi cực lạc công thành vui tươi
Rồi đây lau lệ đất trời
Vĩnh biệt bác nhé đời đời khắc ghi....